Sporten in Corona-tijd

Laatste update 23 september 2021, 16.30 

Vanaf 25 september weer verruiming in de geldende regels in de sport (download onderstaand .pdf 'Protocol Verantwoord Sporten').

--------------------------------------------------------------------------------

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen.
Er geldt:

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

 • Bij professionele wedstrijden is publiek toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is een hoger aantal bezoekers mogelijk.
 • Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de rijksoverheid. Voor de meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten verwijzen we je naar website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol. ‚Äč

Financieel
Het Ministerie van VWS heeft vorig jaar twee steunregelingen voor sport gepubliceerd. Het betreft de TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) en de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties). Voor de regelingen is financiering ter beschikking gesteld als tegemoetkoming in de schade c.q. inkomstenderving als het gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 in diverse kwartalen in 2020 en 2021.

Beide regelingen staan zes weken open voor het indienen van aanvragen via het uitvoeringsportaal voor subsidies van VWS: dus-i.nl.

Zet je aanbod open voor niet-leden
Ook NIET-leden mogen de kans krijgen om te komen sporten. Overweeg daarom in jullie aanbod of er wellicht ook NIET-leden mogen komen sporten. Wil je de activiteit openstellen voor NIET-leden klik dan hier om je activiteit aan te melden. Venray Beweegt zal zorgen voor promotie van de activiteit zodat er nieuwe deelnemers kunnen meedoen.

Vragen?
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Danny Vullings via de e-mail: danny.vullings@venray.nl 
Telefonisch: 06-34083364 of typ je vraag rechtsonder bij 'Stel je vraag' op www.venraybeweegt.nl
Succes!

--------------------------------------------------------------------------------

Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs:

 • Noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie.
 • Niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horeca-functie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horeca-functie een coronatoegangsbewijs gevraagd te worden.

 • Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom.
 • De ondernemer moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd
 • Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet coronatoegangsbewijs) wordt voldaan.  

Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

 • Om toegang te krijgen tot de horeca is het coronatoegangsbewijs verplicht. Deze verplichting geldt voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen.
 • Een uitzondering op de coronatoegangsbewijs plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie.
 • De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Horeca-sporten

Voor horeca-sporten geldt dat indien de locatie een coronatoegangsbewijs  voorschrijft terwijl activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (bv. darts of biljart in een café), er coronatoegangsbewijs gevraagd moet worden. Indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (bv biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie.

Sporttoernooien

Voor sporttoernooien geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een coronatoegangsbewijs verplicht. Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen coronatoegangsbewijs verplichting.

De lijn vanuit gemeente Venray is dat we er vanuit gaan dat de horeca en de gasten hun verantwoordelijkheid nemen, de horeca spreekt de gasten daar ook op aan. Verder gaat het ook om gezond verstand: ga verstandig om met de ruimte. De boa’s van de gemeente controleren incidenteel op het toetsen van de coronatoegangspas en dan vooral gericht op risico’s (bijvoorbeeld bij verwachte drukte).  


Downloads