Sporten in de Corona-tijd

Update tekst website: 29 mei 2020, 11:30 uur

Zoals bekend kunnen we vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland iets meer ruimte geven en daarbij het coronavirus onder controle houden. Gezond verstand staat voorop. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. Maar het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal. Door thuis te blijven met klachten, drukte te vermijden, anderhalve meter afstand te houden en door ons te houden aan die belangrijke hygiëneregels.

We hebben regels opgesteld betreft het buitensporten voor kinderen, jongeren en volwassenen.
De veiligheidsregio heeft een regionaal protocol opgesteld waarmee lokale verschillen worden voorkomen. De noodverordening is daarvoor aangepast (29 april 2020). 
Vanaf 29 april mogen de kinderen tot en met 12 jaar en de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Hierbij gelden strikte voorwaarden.
Vanaf 11 mei geldt dezelfde voorwaarden van 13 t/m 18 jaar ook voor volwassenen. Vanaf 20 mei zijn er richtlijnen opgesteld voor sporten met overkappingen. Deze zijn per 27 mei verder versoepeld.
Bekijk veelgestelde vragen over het coronavirus en sport.

Versoepelingen per 1 juni

  • Geen maximum groepsgrootte. Iedere sportaanbieder is vrij om te bepalen hoe groot de groep mag zijn waarvoor hij een les of activiteit verzorgd
  • De jeugd van 13 t/m 18 jaar mag weer zonder 1,5 meter afstand sporten (net als eerder al de kinderen t/m 12 jaar). Bij de dagelijkse activiteiten geldt voor deze groep nog wel de 1,5 meter afstandsregel

Versoepelingen per 1 juli

  • De herstart van binnensporten is vervroegd van 1 september naar 1 juli (nog geen officiële wedstrijden). De exacte regels en richtlijnen volgen binnenkort op deze pagina
  • Sportkantines mogen op 1 juli open. Eerder was vastgesteld dat dit pas op 1 september mogelijk zou zijn. De exacte regels en richtlijnen volgen binnenkort op deze pagina

Voor al deze punten geldt wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kunnen deze maatregelen worden teruggedraaid.

Meld je activiteiten bij de gemeente
Gemeenten hebben van het Rijk een extra taak gekregen voor advisering en eventuele handhaving. Daarom is het vooraf melden bij de gemeente van nieuwe sport- en beweegactiviteiten in georganiseerd verband, die in de openbare ruimte worden georganiseerd, verplicht. Een meldingsformulier kunt u in onderstaande ‘downloads’ vinden. De Gemeente gaat uw aanvraag beoordelen. Alleen wanneer er over het aanmeldformulier vragen zijn, het niet volledig is ingevuld of iets niet kan, dan wordt er contact opgenomen met de vereniging. U hoeft dus niet te wachten met het starten van uw activiteit. Ook na melding blijft de verantwoordelijkheid van de sport- en beweegactiviteiten bij de aanbieder.

Ook NIET-leden mogen de kans krijgen om te komen sporten. Overweeg daarom in jullie aanbod (gekeken naar de voorwaarden, o.a. groepsgroottes) of er wellicht ook NIET-leden mogen komen sporten. Wil je de activiteit openstellen voor NIET-leden klik dan hier om je activiteit aan te melden. Venray Beweegt zal zorgen voor promotie van de activiteit zodat er nieuwe deelnemers kunnen meedoen.

Verschil met richtlijnen via sportbonden
Veel sportclubs zijn aangesloten bij een sportbond. Vanuit daar zijn ook al richtlijnen aan de clubs toegestuurd passend bij de desbetreffende sport. Het protocol van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft betrekking op het sporten in totaal, ook als het niet bij een sportclub is.

Binnensporten moeten voorlopig georganiseerd in de buitenlucht
Het protocol geeft daarnaast ook aan, dat bijvoorbeeld leden van binnensport-verenigingen georganiseerd buiten kunnen gaan sporten of zich kunnen aansluiten bij trainingen verzorgd door een buitensport-vereniging. Dit betreft ook jeugdverenigingen (zoals Scouting en Jong Nederland) als ze spelactiviteiten aanbieden die op bewegen gericht zijn.

Protocol sportbonden
Hier staan de protocollen van diverse sportbonden om weer te gaan sporten en bewegen. 

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Danny Vullings via de e-mail: danny.vullings@venray.nl 
Telefonisch: 06-34083364 of typ je vraag rechtsonder bij 'Stel je vraag' op www.venraybeweegt.nl
Succes!


Downloads